Блискавкозахист і заземлення

Блискавкозахист і заземлення

Розряди блискавки мають нищівну силу і становлять небезпеку для людини і середовища її проживання.

Від прямих ударів блискавки в будівлі і споруди збитки щорічно обчислюються величезними сумами. Струм блискавки здатний зруйнувати або спалити будівлю. Ураження струмом блискавки людей і тварин часто закінчуються летальним результатом.

Ефекти вторинного впливу блискавки (імпульсні перенапруги і електромагнітні перешкоди в різних інженерних мережах, високі потенціали на різних металевих конструкціях) також завдають значних матеріальних збитків.

У той же час ми впевнені: мінімізувати ризики, уникнути непоправних наслідків і великих втрат – цілком реальне завдання.
Витрати на облаштування ефективної системи блискавкозахисту не йдуть ні в яке порівняння з можливими збитками, пов’язаними з ураженням блискавкою будівель і споруд, а так само інженерних систем.

Стисло викладемо класичну систему блискавкозахисту.
1. Захист від прямих ударів блискавки (зовнішній блискавкозахист) складається з наступних елементів:
• Система блискавкоприймачів;
• Система токовідводів;
• Контур заземлення.
2. Захист від вторинного впливу блискавки (внутрішній блискавкозахист) здійснюється за допомогою наступних заходів і пристроїв:
• Екранування (забезпечує зниження електромагнітних завад);
• Вирівнювання потенціалів і заземлення металевих елементів (забезпечує зниження напруги дотику);
• Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) забезпечують захист інженерних мереж і устаткування від перенапруг).

11

Облаштування блискавкозахисту будівель і споруд в Україні регламентовано Національним стандартом України ДСТУ Б В.2.5-38: 2008. Вищевказаний стандарт передбачає чотири рівні захисту об’єктів. Чим гучніші наслідки ураження блискавкою споруди, тим вищий необхідний рівень його захисту.

Порівняємо один і той самий об’єкт в двох варіантах побудови блискавкозахисту. Варіант 1: найвищий I рівень захисту. Варіант 2: найнижчий IV рівень захисту. При побудові захисту по Варіанту 1 з більш високим рівнем доводиться більше монтувати блискавковловлюючих і токовідвідних провідників, більше застосовувати кріпильних виробів, контур заземлення може виявитися більш матеріаломістким. Вартість облаштування блискавкозахисту об’єкта по Варіанту 1 більше в порівнянні з Варіантом 2. Але в той же час у більш дорогого варіанту вище рівень захисту, вище  ефективність і менший ризик збитків від ударів блискавки. Необхідний рівень захисту визначається відповідно до таблиці – додатком А стандарту ДСТУ Б В.2.5-38: 2008. За бажанням Замовника в проект може закладатися і більш високий рівень.

Хотіли б звернути увагу Замовників на наступний нюанс. Обираючи Підрядника для влаштування системи блискавкозахисту, найчастіше, основним критерієм вибору є ціна питання. Якщо не розібратися з рівнями захисту запропонованих варіантів,  можна стати заручником нелогічної ситуації: більш ефективний захист не береться до виконання. Замовник вибирає більш економний варіант. Добре, якщо цей дешевший варіант буде відповідати необхідному (відповідно до стандарту ДСТУ Б В.2.5-38: 2008) рівню захисту; а інакше – Замовник приймає до провадження варіант з невиправданими ризиками.

Щоб уникнути подібних явищ, ми наполегливо рекомендуємо: при виборі Підрядника на виконання проектних і монтажних робіт звертайтеся до професіоналів, які добре знають свою справу. Інвестиції в інжинірію своїх об’єктів повинні бути обгрунтованими будівельними і технічними нормами і достатніми для реалізації проекту з належною якістю і мінімальними ризиками.

Ми шукаємо і знаходимо оптимальні рішення для різних цінових сегментів будівельного ринку. Ми створюємо рішення під бюджет Замовника, але не дозволяємо опускати цінову планку нижче дозволеного. Взаємовигідна співпраця з нашими Замовниками – основа і правило нашого бізнесу. Ми відкриті для партнерських відносин і готові максимально задовольнити Ваші індивідуальні вимоги.

Ми готові запропонувати Вам сучасні та оптимальні рішення по блискавкозахисту різних об’єктів. У своїх проектах ми застосовуємо матеріали і обладнання кращих європейських і вітчизняних виробників. За рахунок великого вибору матеріалів з міді, алюмінію, нержавіючої та оцинкованої сталі для елементів блискавкозахисту досягаються висока якість і технологічність робіт, не страждає дизайн об’єкта.

Комплекс наших робіт з облаштування системи блискавкозахисту об’єкта під ключ включає в себе:
• Збір вихідних даних для проектування;
• Проектування системи блискавкозахисту;
• Узгодження проекту в органах ДСНС;
• Виконання монтажних робіт;
• Підготовка та виготовлення виконавчої документації, протоколів вимірів, комплекту експлуатаційно технічної документації.
• Організація здачі систем блискавкозахисту в експлуатацію.
• Гарантійний та післягарантійний сервіс.

Заземлення.

У Правилах улаштування електроустановок (ПУЕ) проблемам заземлення присвячена ціла Глава 1.7: «Заземлення і захисні заходи електробезпеки», яка детально регламентує облаштування заземлювачів, заземлюючих і захисних провідників, систем зрівнювання потенціалів.
Заземлення – це виконання електричного з’єднання між визначеною точкою системи або установки і землею. Заземлення на практиці здійснюється за допомогою заземлюючих пристроїв – сукупності електрично з’єднаних між собою заземлювача і заземлюючих провідників. Заземлювачами є провідники, які складаються в електричному контакті із землею безпосередньо або через проміжну струмопровідну середу (наприклад – через бетон).

Заземлення – це один з основних захисних заходів, що забезпечує безпеку електроустановок.
Захисному заземленню підлягають:
• всі металеві корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів;
• металеві конструкції розподільчих пристроїв, які в нормальному режимі роботи електроустановки не перебувають під напругою;
• броня і екранні оболонки кабелів;
• металорукава і трубні проводки кабелів;
• кожухи, лотки, троси, сталеві стрічки для кріплення;
• металеві корпуси пересувних і переносних електроустановок.
Крім захисного заземлення в електроустановках застосовується функціональне (робоче) заземлення – заземлення точки електричної системи з метою забезпечення електромагнітної сумісності. Так, наприклад, в електромережах 0,4 кВ – глухе заземлення нейтралі.
Заземлення застосовується так само для систем блискавкозахисту. Спеціальні вимоги для заземлюючих пристроїв можуть пред’являтися в медичних інженерних системах, в слабкострумових системах, в системах збору, передачі та обробки даних і т.д.

Проектування і монтаж різних заземлюючих пристроїв – один із напрямків спеціалізації нашої компанії.
Ми готові запропонувати Вам сучасні та оптимальні рішення з проектування, монтажу і сервісного обслуговування різних заземлюючих пристроїв.

Для виконання вимірювань та випробувань в нашому розпорядженні власна електровимірювальна лабораторія. (Свідоцтво №ПТ-270/18 ДП «Укрметртестстандарт» про атестацію лабораторії)
Виробництво господарської діяльності Виконуємо на підставі Державних ліцензій і сертифікатів:
* Ліцензії № 262962 серія АЕ Державної архітектурно-будівельної інспекції України;
* Декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам законодавства України з питань охорони праці (реєстраційний № 843-18-32-к від 09.10.2018);
* Ліцензії № 271889 серія АЕ Державної служби надзвичайних ситуацій на проектування та монтаж систем блискавкозахисту;
* Кваліфікаційного сертифікату № 01667 серія АР Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на інженерно-будівельне проектування.